Mengenal Sejarah Islam Myanmar -->

Mengenal Sejarah Islam Myanmar

admin
Rabu, 03 Juni 2015

Islamedia - Ahli sejarah menyebutkan bahwa umat Islam tiba pertama kali di Myanmar tepatnya di wilayah Arakan, pada masa Kekhalifahan Daulah Abbasiyah yang tengah dipimpin oleh Khalifah Harun al-Rasyid rahimahullah.


Kedatangan kaum muslimin di wilayah arakan dengan cara damai dan tanpa ada peperangan atau penguasaan wilayah dengan senjata. Kaum muslimin berinteraksi dengan masyarakat setempat melalui jalur perdagangan.


Perkembangan pemeluk Islam yang semakin banyak dan terkonsentrasi di suatu wilayah, kemudian mendirikan kerajaan Islam. Kerajaan Islam Arakan berdiri selama 3,5 abad (dari tahun 1430 – 1784 M) dengan dipimpin oleh 48 raja.


Banyak peninggalan-peninggalan umat Islam yang terwarisi di wilayah Arakan. Ada masjid-masjid dan madrasah-madrasah. Masjid yang sangat terkenal adalah Masjid Badr di Arakan dan Masjid Sindi Khan yang dibangun tahun 1430 M.


sumber : kisahmuslim.com