Nasyid Ghuraba' Dari Palestina - Ismail Haniyah -->

Nasyid Ghuraba' Dari Palestina - Ismail Haniyah

Admin
Rabu, 10 Oktober 2012
Islamedia -

Ghurab'yang berarti terasing adalah nasyid yang diciptakan oleh Syaikh Sa'ad Ghomidi dimana sesuai dengan sabda Rasulullah saw "Islam itu bermula dari asing, dan akan kembali asing seperti mulanya, Maka beruntunglah orang-orang yang asing."

Berikut Ismail Haniyah yang juga merupakan Pimpinan dari Hamas yang berjuang di palestina melantunkan nasyid ini dengan merdu seperti membangkin semangat jihad kita semua bahwa kita harus bangkit melebihi kebangkitan perjuangan Rakyat Palestina.

Berikut lirk nasyid.

Ghuroba' Ghurabaa` wa li ghairillaahi laa nahnil jibaa Ghurabaa` war tadhainaa haa syi’aaran lil hayaah In tasal ‘anna fa inna laa nubaali bith-thughaat Nahnu jundullaahi dauman darbunaa darbul-ubaa 

Terjemahan

Ghurabaa`, dan kepada selain Allah mereka takkan menunduk Ghurabaa`, dan mereka telah rela Ghurabaa` sebagai syi’ar dalam kehidupan Jika engkau bertanya tentang kami, maka kami tak peduli terhadap para taghut Kami adalah tentara Allah selamanya, jalan kami adalah jalan yang sudah tersedia

 Ghurabaa`, ghurabaa`,ghurabaaa` ghurabaa` Lan nubaali bil quyuud, bal sanamdhii lil khuluud Fal nujaahid wa nunaadhil wa nuqaatil min jadiid Ghurabaa` hakadzal ahraaru fii dunyal ‘abiid 

 Terjemahan

Generasi Ghuroba'Generasi Ghuroba' Kami tak peduli terhadap rantai para taghut, sebaliknya kami akan terus berjuang Maka marilah kita berjihad, dan berperang, dan berjuang dari sekarang Ghurabaa`, dengan itulah mereka merdeka dari dunia yang hina

Ghurabaa`, ghurabaa`,ghurabaaa` ghurabaa` Kam tadzaakarnaa zamaanan yauma kunna su’adaa` Bi kitaabillaahi natluu-hu shabaahan wa masaa` 

Terjemahan

Generasi Ghuroba' Generasi Ghuroba' Betapa sering saat kita mengenang hari-hari bahagia kita Dengan Kitabullah kita membaca, di pagi hari dan di sore hari

Ghurabaa`, ghurabaa`,ghurabaaa` ghurabaa` Ghurabaa` wa li ghairillaahi laa nahnil jibaa Ghurabaa` war tadhainaa haa syi’aaran lil hayaah 

 Terjemahan

Generasi Ghuroba' Generasi Ghuroba' Ghurabaa`, dan kepada selain Allah mereka takkan menunduk Ghurabaa`, dan mereka telah rela Ghurabaa` sebagai syi’ar dalam kehidupan