Misi Manusia -->

Misi Manusia

Admin
Senin, 28 Mei 2012
Islamedia - Tugas manusia sebagai khilafah adalah al-imarah (membangun) dan ar-riayah (memelihara). Cara melaksanakan tugas ini adalah amar ma’ruf nahiy anil mungkar. Pola penumbuhan tugas khilafah adalah dengan membangun dan memelihara yang berkaitan dengan unsur materi dan ruhani. Membangun alam ini dengan melakukan arahan yang akan menghasilkan peradaban, manakala cara syariat akan menghasilkan akhlak. Memelihara alam ini dengan memberikan harapan sehingga menghasilkan balasan yang baik, manakala cara menakuti diancam dengan hukuman.

Manusia diciptakan Allah SWT untuk beribadah kepada-Nya sehingga dari ibadah ini muncul ketakwaan. Dengan takwa manusia memperoleh izzah yang menjadi bekal tugas khalifahnya terhadap manusia dan alam. Tugas khalifah di muka bumi adalah al-imarah (membangun) dan ar-riayah (memelihara) dengan cara amar ma’ruf nahi munkar. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah yang mengemban amanah untuk mengelola alam dan manusia secara baik. Tugas khilafah berupa membangun dan memelihara alam ini merupakan pekerjaan berat tetapi mampu dilakukan oleh manusia karena sesuai dengan potensi yang dimiliki manusia.

Khalifah berfungsi untuk membangun dan memelihara lima perkara yaitu: diin, nafs, akal, harta dan nasl (keturunan). Memelihara kelima perkara tersebut dilakukan dengan dakwah mengajak kebaikan dan melarang kemungkaran sehingga Allah akan perlihatkan yang haq adalah haq dan yang batil adalah batil. Syarat untuk mencapai fungsi khalifah dengan baik memerlukan beberapa kekuatan yaitu: kekuatan akidah, kekuatan akhlak, kekuatan jamaah, kekuatan ilmu, kekuatan harta, dan kekuatan jihad.

Oleh : Prof. Dr. Irwan Prayitno, Psi, MSc
Gubernu Sumatera Barat