Kisah Hasan Al Banna Meminta Kader Ikhwan Menikahi Pelacur Taubat


Islamedia.co - Di Kota Zaqaziq ada kampung dinamai kampung “Zawani’ alias tempat zina atau prostitusi.

Suatu hari Imam Al-Banna mengunjungi kampung tersebut dan meminta kader Ikhwan di sana untuk mengadakan acara temu dengan kaum perempuan penghuni kampung tersebut.

Imam Al-Banna mengulas tema Taubat, bagaimana Allah swt. menerima taubat dari hamba-Nya meski berlumuran dosa.

Para perempuan terkesima dan terpengaruh nasehat tersebut.

Mereka mengaku pada Imam Al-Banna: “Kami mengais rizki dari profesi tersebut.”

Maka Imam Al-Banna meminta dari Ikhwan di daerah tersebut untuk menikahi atau menikahkan perempuan-perempuan tersebut, maka mereka bertaubat semua.

Saat itu kampung tersebut dirubah namanya menjadi “Hayy Haraa’ir” atau kampung orang-orang merdeka (dari maksiat).

Dan sekarang ini kampung tersebut berubah nama menjadi “Hayy Hariir” atau kampung sutera. (Abdullah ibn Abdul Muthallib, Kader Ikhwan Zaqaziq)[al-ikhwan/islamedia]